Rahim Sarkması Ameliyatları

Rahim Sarkması Ameliyatı Teknikleri

Rahim sarkması tedavisinde ameliyatlar histerektomi veya pelvik tabanın onarılması şeklinde gerçekleştirilir. Pelvik taban ameliyatları kalıcılık sorunundan dolayı tercih edilmeyebilir. Histerektomi işlemi ise robotik cerrahi, açık cerrahi, laparoskopik cerrahi şeklinde gerçekleştirilebilir.

Robotik Cerrahi

Robotik cerrahi, robot yardımıyla yapılan minimal girişli bir işlemdir. İşlemin yan etkileri daha az, iyileşme süresi daha kısa olur. Komplikasyon riski de diğer işlemlere göre çok daha düşük seyreder. Minimal kesiler açıldığı için kozmetik açıdan avantaj sağlar.

Hangi Durumlarda Uygulanır?

Rahim sarkması ileri düzeyde ise rahmin çıkarılması gerekebilir. Rahmin çıkarılması işlemine histerektomi denir. Bu işlemler büyük cerrahi girişimlerden biri sayılır. Robotik cerrahi ile çok daha az komplikasyon riski ve çabuk iyileşme avantajı sağlanabilir. Robotik cerrahi birçok kurumda teknolojik altyapı olmadığı için tercih edilmez. Oysaki hasta için çok daha avantajlı olur. Nadiren hasta robotik cerrahiye uygun olmayabilir. Böyle durumlarda diğer tekniklerin tercih edilmesi çok daha faydalı olur.

Nasıl Yapılır?

Ameliyat genel anestezi altında gerçekleştirilir. Hastanın karın bölgesinde çok küçük birkaç kesi açılır. Kesilerden robotik materyaller bölgeye ulaştırılır. Cerrah bir konsol yardımıyla robotik aletleri kontrol eder. Kesilerden birinden bölgeyi görüntüleyen cihaz bölgeye gönderilir. Tüm işlem ekrandan izlenerek gerçekleştirilmiş olur. Görüntü yüksek çözünürlüklü ve 3 boyutlu olur. İşlem sırasında rahmi tutan bağlar kesilir. Rahim vajina yoluyla dışarı çıkarılır. Vajina dikilerek işlem bitirilir.

Laparoskopik Cerrahi

Laparoskopi işlemi de robotik cerrahi gibi küçük girişlerden gerçekleştirilir fakat farklı olarak robotik enstrümanlar kullanılmaz, cerrahın hareketleri robotik cerrahideki kadar özgür olmaz ve görüntü 3 boyutlu gelmez. Fakat açık cerrahiye göre daha az risk taşır ve iyileşme süreci hızlı olur.

Hangi Durumlarda Uygulanır?

Laparoskopik cerrahi kapalı ameliyat olarak adlandırılan işlemlerin arasında yer alır. Hastanın durumu uygunsa laparoskopik yöntemin tercih edilmesi iyileşme süreci açısından avantajlı olur. Rahmin boyutu, hastanın durumu uygunsa tercih edilir. Açık ameliyata göre çok daha az komplikasyon riski taşır.

Nasıl Yapılır?

Laparoskopik histerektomi genel anestezi altında gerçekleştirilir. Karın bölgesine birkaç minimal kesi açılır. Kesilerin birinden görüntüleme cihazı bölgeye ulaştırılır. Diğer kesilerden kapalı işlem için uygun, küçük cerrahi aletler girer. Ameliyat bölgeye yerleştirilen görüntüleme cihazları sayesinde ekrandan izlenerek gerçekleştirilir. Rahmin bağları kesilir ve rahim vajinadan dışarı çıkarılır. Vajinadaki açılma dikilir ve işlem sonlandırılır.

Açık Cerrahi

Açık yöntemle gerçekleştirilen histerektomi ameliyatları en sık uygulanan işlemlerdendir. Bunun nedeni genellikle kurumlarda diğer işlemler için gerekli teknolojik altyapının bulunmaması olur. Komplikasyon riski daha fazla ve iyileşme süreci daha uzun seyreder.

Hangi Durumlarda Uygulanır?

Açık ameliyat, diğer teknikler için hasta uygun olmadığında tercih edilir. Rahmin büyük olması, hastanın durumu tercih etkili olur. İyileşme süreci diğer işlemlere göre daha uzun seyreder. Kesi büyük olduğu için belirgin iz kalması gözlenir.

Nasıl Yapılır?

Açık histerektomi ameliyatı genel anestezi altında gerçekleştirilir. Yaklaşık 3-4 saat sürer. Karın bölgesinin alt kısmından bir kesi açılır. Rahmin bağları kesilir ve rahim açılan kesiden dışarı çıkarılır. Bölge kapatılarak işlem tamamlanır.

Pelvik Taban Cerrahisi

Pelvik taban cerrahisi, zayıflayan bağ dokularının onarılmasına yönelik yapılır. Rahim çıkarılmadığı için doğurganlığı bitirmez. Zayıflamış pelvik organların güçlendirilmesine yönelik hastanın diğer sağlıklı dokuları kullanılabilir veya bölgeye sentetik bir madde aşılanabilir.

Hangi Durumlarda Uygulanır

Pelvik taban cerrahisi, hasta doğum yapmayı planlıyorsa, üretken dönemindeyse tercih edilebilir. İşlem sırasında rahim çıkarılmaz. Fakat kalıcılığı konusunda bazı sıkıntıları bulunur. İşlemden beş yıl sonra sarkma tekrar edebilir. Sağlıklı rahmin alınmaması hastaya uzun vadede daha büyük yarar sağlar.

Nasıl Yapılır?

Pelvik taban ameliyatları hastanın şikayetine, sarkmanın durumuna göre karından açılan kesilerle ya da vajina üzerinden gerçekleştirilebilir. Karından kesi açıldıysa bağ dokulara müdahale buradan gerçekleşir. Vajinadan gerçekleştiğinde görünür bir kesi açılmamış olur. İşlemler genellikle genel anestezi altında gerçekleştirilir.

Prof. Dr. Ebru DİKENSOY
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı